4 sätt sömnbrist påverkar barns studier

En överblick av vad du kommer lära dig i det här inlägget:

  • Sömnbrist kan göra det svårare för barn att lära sig.
  • Det är svårare för barn att fokusera när de är trötta.
  • Barn som lider av sömnbrist kan vara oberäknelig eller ha problem med självkontroll.

Sömnproblem är vanliga hos barn. Det är särskilt sant för barn som har svårt att sitta still eller med sitt fokus.

Att inte få tillräckligt med sömn kan påverka hur bra barnen klarar sig i skolan.

Här är fyra sätt som brist på sömn kan sätta upp vägspärrar för lärande hos barn.

1. Begränsar planerings- och organisationsförmåga

Att inte få tillräckligt med sömn påverkar hur barn tänker.

Det kan tillfälligt försvaga den del av hjärnan som hanterar organisation, planering och problemlösning.

Till exempel kan trötta barn tappa koll på skolmaterial.

Läs också:  CrossFit för barn: Fördelar och nackdelar

Så istället för att göra skolarbete lägger de för mycket tid på att leta efter saker.

Eller så kan de ha svårare att prioritera läxor och få fart under proven.

2. Förvärrar humör och beteende

Barn kan bli riktigt jobbiga när de är trötta. De kan ha mindre självkontroll än de brukar.

Och de kan bli frustrerade eller lättare tappa humöret.

Att ha en kortare säkring kan få dem att ge upp läxor eller prov.

Och om de tappar humöret kan de hamna på rektorns kontor istället för i klassrummet.

3. Minskar fokus och uppmärksamhet

Studier visar att när människor upplever sömnbrist förfaller deras hjärnvågor till korta sömnliknande mönster medan de är vakna.

Det hjälper till att förklara varför utmattade elever verkar ”flyta” i klassrummen.

Barn som inte får tillräckligt med sömn kan lätt bli distraherade.

De kan göra slarviga misstag.

Och de kan ha problem med att koncentrera sig på skolarbetet och på det läraren säger.

Läs också:  Vad betyder mörka ringar under ett barns ögon?

4. Hämmar minnet

Sömnbrist kan ha en negativ effekt på minnet, inte bara hos vuxna men även barn.

Det är svårare för en hjärna med sömnbrist att fokusera, därmed är det svårare för den att komma ihåg nya saker.

Dålig sömn kan också göra det svårare att bilda och komma ihåg långtidsminnen.

Barn som är trötta kan arbeta långsammare med sitt skolarbete eftersom det är svårt för dem att komma ihåg vad de just hört eller läst.

Om de lär sig nytt material kan de ha glömt det till nästa dag.

Ta reda på hur du får ditt yngre eller äldre barn på ett sömnschema.

Och lär dig mer om varför vissa barn har svårt att varva ner på natten och gå och lägga sig.

Viktigaste lärdomarna i inlägget

  • Att inte få tillräckligt med sömn kan påverka hur hjärnan fungerar.
  • Trötta barn har svårare att komma ihåg nya saker.
  • Att få mer sömn kan göra det lättare för ditt barn att lära sig.
Läs också:  Fördelarna med Alvedon för barn