8 anledningar till att barn läser långsamt

En överblick av vad vi kommer gå igenom i det här inlägget:

  • Det finns många anledningar till att barn läser långsamt.
  • De kan vara mycket fantasifulla eller ha problem med vissa aspekter av läsning.
  • Att läsa långsamt betyder inte att barn inte är smarta.

Läsning är en process som involverar många färdighet.

När barn läser långsammare än andra barn i deras ålder betyder det inte alltid att de har lässvårigheter. Och det är inte så att de inte är lika smarta som andra barn. Men ibland behöver barn som läser långsamt extra hjälp med en eller annan aspekt av läsningen.

Läs också:  8 tips som hjälper barn att utveckla goda läsvanor

Här är åtta vanliga anledningar till att barn läser långsamt. Vi hoppas de hjälper dig.

1. De testar nya lässtrategier.

När barnen precis lärt sig grunderna i läsning, läggs mycket fokus på att förstå vad de läser. Särskilt i fjärde och femte klass, ger lärare barn många strategier att använda. Vissa barn tycks läsa långsammare eftersom de gör vad de lärt sig (försöka förstå vad de läser).

2. De vill tänka mer på vad de läser.

Vissa barn gillar att läsa långsamt eftersom de tänker djupt på texten. Barn med aktiv fantasi eller som är väldigt nyfikna kan läsa långsammare än andra. Men de tenderar att förstå vad de läser på hög nivå.

3. De gör många misstag när de läser ord.

Ibland läser barn långsamt eftersom de gör många misstag när de läser enskilda ord. När de inser att det de läser inte är meningsfullt, går de tillbaka och läser orden igen. Det tar tid, och det kan också påverka hur väl de förstår vad de läser.

Läs också:  4 anledningar till att barn har svårt att lära sig nya ord

4. De läser text som är för svår.

Att läsa texter som är för svåra kan avskräcka barn och sakta ner dem. Barn behöver material på rätt läsnivå för dem.

Att välja böcker på rätt läsnivå hjälper barn att bli bättre på att läsa. Det hjälper dem också att lära sig att läsa.

5. De känner sig oroliga för att läsa.

Att känna oro för att läsa kan ibland få barn att läsa långsammare. De kan ständigt dubbelkolla vad de har läst för att vara säker på att de har fattat rätt. Detta kallas även för läsångest.

6. De har svårt att hålla fokus.

Problem med fokus kan få barn att läsa långsamt. Att lätt distraheras av ljud, sevärdheter eller till och med sina egna tankar gör det svårt att behålla sin rytm när man läser. Sedan måste de läsa om saker flera gånger.

7. De har svårt att behålla ord i minnet.

Det finns en typ av minne som kallas arbetsminne som barn använder när de läser. Det gör att de kan hålla på ett ord tillräckligt länge för att kunna använda det i sin läsning. När barn har problem med den här färdigheten måste de i slutändan läsa saker igen.

Läs också:  6 skäl till varför barn vägrar att läsa

8. De har problem med språkkunskaper.

Vissa barn har inlärningssvårigheter som dyslexi som gör det svårt att bearbeta och förstå språk. Det kan göra det svårt för dem att förstå vad de läser. Barn måste läsa om eller stanna ofta för att tänka på vad de läser. Lär dig mer om den här typen av lässvårigheter på vår blogg.

När barn läser långsammare eller på en lägre läsnivå än andra barn i deras ålder, betyder det inte att de inte kan bli starka läsare.

De kan behöva extra hjälp att ta sig dit, men deras läsning kan definitivt bli bättre.

Om det finns oro för ett barns lästakt bör vårdgivare och lärare kontakta varandra om vad de ser detta och försöka finna sätt att hjälpa till.

Tillsammans kan de komma på strategier för att hjälpa ett barn att bygga upp läsförmågan.

Viktigaste lärdomarna från inlägget:

  • Barn måste läsa material som är på rätt läsnivå för dem.
  • Att läsa långsamt betyder inte att barn inte är eller kan bli starka läsare.
  • Vårdgivare och lärare kan arbeta tillsammans för att hjälpa barn att förbättra sin lästakt.