4 styrkor barn bygger när de möter utmaningar

Det här är en snabb överblick över vad vi kommer gå igenom i det här blogginlägget:

  • Barn som lär sig och tänker annorlunda möter ofta utmaningar i skolan och socialt.
  • Att hantera utmaningar hjälper barn att bygga upp känslomässiga styrkor.
  • Dessa styrkor kan hjälpa barn att hantera svåra situationer under hela livet.

Många barn som lär sig och tänker annorlunda möter utmaningar varje dag. De kan kämpa med skolarbete eller socialt – eller både och.

Att hantera hinder och motgångar om och om igen är frustrerande för vem som helst.

Barn kan bli extra upprörda över dem. Men att möta utmaningar kan också bygga viktiga känslomässiga styrkor. Dessa egenskaper varar livet ut och hjälper barn att hantera svåra situationer för alltid.

Barn ser inte alltid dessa känslomässiga styrkor i sig själva.

Du kan hjälpa till att bygga upp ditt barns självkänsla genom att peka på dessa styrkor när du märker av dem. Prata också om varför dessa styrkor är så värdefulla.

Här är fyra viktiga styrkor som ditt barn kan komma från utmaningar.

Läs också:  Höstblåsor hos barn: orsaker & lösningar

1. Beslutsamhet

Vissa människor kallar det uthållighet. Andra kallar det beslutsamhet. När saker och ting inte kommer lätt, ger vissa barn upp.

Men andra försöker igen. De låter inte utmaningar hindra dem från att försöka en gång till.

Påpeka denna styrka: ”Matten var riktigt tuff den här veckan, men du pluggade mycket och fick extra hjälp av läraren. Du satte upp ett mål och du höll fast vid det. Jag är stolt över dig.”

Förklara varför det är viktigt: ”Alla står inför utmaningar. Men om folk ger upp har de inte chansen att lösa problemet. Det är fantastiskt att du fortsätter jobba för att göra saken bättre.”

2. Empati

Att lära sig på ett annat sätt kan hjälpa vissa barn att bli mer eftertänksamma om andra människors olikheter och behov. Men de kanske inte känner igen det som empati. Det är bara ”hur de är”.

Påpeka denna styrka: ”Det är bra att du bjöd in det nya barnet i klassen att sitta vid ditt lunchbord. Alla skulle inte göra det. Men du tänkte på hur det känns när folk inte är vänliga.”

Läs också:  BMI för barn: en simpel guide

Förklara varför det är viktigt: ”Att kunna föreställa sig vad en annan person känner är en riktig färdighet. Det kan göra dig till en bättre vän och klasskamrat. Det låter dig också se när människor behöver hjälp.”

3. Mod

Barn som möter utmaningar är vana vid att vara utanför sin komfortzon. Det kan göra dem mer villiga att prova nya saker eller ta itu med svåra problem, även om de kanske misslyckas.

Påpeka denna styrka: ”När du provade på simlaget kände du inte tränaren eller de andra barnen. Du var inte säker på om du var tillräckligt snabb. Men du hoppade in och gjorde ditt bästa trots att du var nervös.”

Förklara varför det är viktigt: ”Det är läskigt att ta risker. Men att vara villig att försöka även när man inte vet hur något kommer att bli är en styrka. Och det kan leda till stora saker.”

4. Självförtroende

Att förstå deras svagheter kan ge barn makt och en känsla av kontroll. Det låter dem tala för sig själva och be om vad de behöver, vilket bygger upp förtroendet ytterligare.

Läs också:  Bästa åldern för barn att separera: faktorer som bör övervägas

Påpeka denna styrka: ”Jag är imponerad av hur du bad läraren om studieanteckningar. Du visste att det skulle hjälpa dig, och du förklarade varför. Du fick det du behövde och det hjälpte.”

Förklara varför det är viktigt: ”Jag vet att det känns dåligt när du inte förstår frågan i klassen. Men att be om hjälp kan hjälpa dig att lösa problem – och det är så mycket bättre än att ge upp.”

Det finns andra sätt du kan hjälpa ditt barn att bygga upp dessa styrkor.

  • Utforska aktiviteter ditt barn kan göra för att bygga upp ett tillväxttänk och behålla motivationen.
  • Upptäck de olika typerna av styrkor barn kan ha.
  • Och få tips för att bygga motståndskraft hos ditt barn .

Viktigaste lärdomarna från inlägget blir därmed:

  • Att möta utmaningar kan hjälpa barn att bygga upp beslutsamhet, mod och självförtroende.
  • Barn som lär sig och tänker annorlunda kan också vara mer fundersamma över andra människors olikheter och behov.
  • Peka ut dessa styrkor när du märker dem hos ditt barn och förklara varför de är viktiga.