9 sätt att visa empati när ditt barn har det svårt

När ditt barn beter sig illa eller kämpar i skolan är det inte alltid lätt att vara empatisk. Men att visa att du förstår och respekterar ditt barns behov kan hjälpa till att bygga upp motivation och självkänsla.

Det bygger också förtroende mellan er två, något som är ovärderligt.

Här är 9 sätt att visa empati när ditt barn har det svårt.

1. Använd ”platinaregeln”, inte ”den gyllene regeln.”

Du har förmodligen lärt dig den gyllene regeln: Behandla andra som du vill att de ska behandla dig.

Men empati förlitar sig på platinaregeln: Behandla andra som de vill (och behöver) bli behandlade.

Att göra det betyder inte att du ger efter när ditt barn beter sig illa eller vill ha något. Det betyder inte heller att du är överbeskyddandeDet betyder att du tar hänsyn till ditt barns känslor och utmaningar när du försöker hjälpa.

Det sätter fokus på att förstå vad barn verkligen behöver av dig – istället för vad du skulle behöva om du hade det kämpigt.

Läs också:  Tips för att hjälpa ditt barn med typ 1-diabetes

2. Anta inte bara. Fråga.

Barn ger ofta ickeverbala signaler om hur de mår eller vad de kämpar med.

Det är viktigt att vara lyhörd för dessa signaler.

Men det är lika viktigt att fråga om vad ditt barn känner och behöver.

Att ge barnen en chans att prata och förklara sin synpunkt hjälper dem att känna sig hörda.

Det får dem också att hitta lösningar snabbare.

3. Lägg frustrationer och omdöme åt sidan.

Oavsett om ditt barn får ett utbrott eller berättar om en svår situation i skolan, kommer du att få din alldeles egna reaktion.

Att svara med empati innebär att lägga det åt sidan och låta ditt barns reaktion komma först.

Det betyder inte att du måste begrava dina känslor.

Det betyder inte heller att du måste hålla med ditt barn eller acceptera dåligt beteende.

Det betyder bara att du lyssnar på barn och försöker se saker genom deras ögon.

4. Använd jag-uttalanden.

”Du” uttalanden kan få barn att känna sig defensiva och inte vilja lyssna.

”Jag”-uttalanden låter dig prata om situationer utan att skylla på.

Du kan till exempel bli frestad att säga:

”Du skriker och lyssnar inte på ett ord jag säger.”

Läs också:  Barn och hård mage: tips på effektiva lösningar

Men ett ”jag”-uttalande är mer empatiskt:

”Jag vet att du är upprörd. Men när du skriker och pratar över mig känner jag att du inte hör vad jag säger.”

Ser du skillnaden?

5. Hoppa inte in i fix-it-läge.

Många föräldrar och vårdgivare är manade att hoppa direkt in i fix-it-läge när något går fel.

Även om det kan få dig att må bättre, hjälper det inte alltid barnen att må bättre.

Försök att bara lyssna och förstå vad som är fel istället.

Ditt barn kanske inte ens vill att du ska lösa ett problem.

Det är något du eventuellt kan prata om efter att du hört vad ditt barn har att säga.

6. Ta en time-out.

Det är svårt att hålla sig kall när barn tar ut sin frustration på dig. Det är okej att berätta för ditt barn att du måste ta avstånd.

Du kan säga något i stil med:

”Jag har svårt att inte skrika och det verkar som att du också har det. Jag tror att vi båda måste ta lite tid på oss att svalka oss. Jag kommer att gå bort, men jag kommer tillbaka när jag är lugnare och bättre kan lyssna.” (Genom att göra detta modellerar du också självkontroll  och självmedvetenhet.)

Läs också:  Hjärnskakning hos barn: orsaker och lösningar

7. Ställ öppna frågor.

En öppen fråga är en fråga som inte kan besvaras med ett ord eller en fras.

Att använda dem är empatiskt eftersom det låter barn säga vad de tänker på utan att känna att du redan har anpassat situationen.

Till exempel, att fråga ”Vad var svårt för dig idag?” bjuder in till fler samtal än ”Hade du en jobbig dag?”.

Det hjälper dig också att utforska problemet – och lösningarna – mer på djupet.

8. Lyssna aktivt.

Empati kräver aktivt lyssnande. Det innebär att ge din fulla uppmärksamhet och lyssna på orden och tonen i rösten. När du aktivt lyssnar tänker du igenom och anger med dina egna ord vad du tror att ditt barn har sagt.

När ditt barn har delat något, fråga: ”Är det detta du säger till mig?”.

Upprepa sedan vad du tror att du hört.

Det ger barnen en öppning för att rätta till missförstånd.

Det visar också respekt för deras känslor och perspektiv.

9. Bekräfta ditt barns känslor.

När du känner empati visar du barnen att de har rätt att känna som de känner.

Du kanske inte håller med ditt barns val.

Du kanske till och med tror att ditt barn överreagerar.

Men det är viktigt att inse att ditt barns känslor är verkliga.

Du kanske inte är okej med något ditt barn gjorde eller sa, men känslor är inte ”rätt” eller ”fel”.


Vi hoppas ovanstående tips kring hur du bättre visar empati när dina barn har det kämpigt uppskattas.

Stort lycka till i vardagen!