Otåligt barn? Varför vissa barn inte kan vänta på sin tur

En överblick av vad vi kommer gå igenom:

  • Alla barn är otåliga då och då, särskilt yngre.
  • Vissa barn är impulsiva och har svårt att vänta på sin tur.
  • När äldre barn är alltför otåliga kan de behöva extra stöd.

Det är inte lätt för barn att vänta på sin tur när det är något de verkligen vill säga eller göra.

Det är särskilt sant för unga barn, som fortfarande utvecklar självkontroll.

Men när barnen blir äldre kan de vanligtvis klara av att vänta.