Barn som säger jag kan inte? 3 sätt att svara på!

Alla barn har saker de gör bra och saker som är svåra för dem.

Och de flesta barn har ögonblick när de säger: ”Jag kan inte göra det!” eller ”det är för svårt!”.

Vad kan du säga när du hör den här typen av kommentarer? Här är tre idéer från oss.