Återkommande illamående hos barn: orsaker och symtom

Illamående hos barn är inte ovanligt och kan bero på olika faktorer. Ibland kan det vara en isolerad händelse, medan det i andra fall kan bli återkommande och påverka barnets välbefinnande.

Det finns flera orsaker till återkommande illamående hos barn, och föräldrar och vårdgivare behöver vara medvetna om dessa för att kunna hantera situationen på ett effektivt sätt.

Orsaker till återkommande illamående hos barn:

 1. Infektioner och sjukdomar: Ett vanligt skäl till upprepade episoder av illamående hos barn är infektioner och sjukdomar. Virusinfektioner, såsom maginfluensa, kan leda till återkommande kräkningar och illamående.
 2. Matintoleranser och allergier: Vissa barn kan vara intoleranta mot vissa livsmedel eller ha allergier som kan utlösa illamående. Det kan vara svårt att identifiera dessa reaktioner utan att genomgå tester och övervaka barnets kost noggrant.
 3. Migrän: Migrän är inte bara ett problem för vuxna; det kan också påverka barn. Illamående är en vanlig följeslagare till migränattacker, och vissa barn kan uppleva regelbundna episoder.
 4. Återkommande buksmärtor: Barn kan lida av återkommande buksmärtor, och illamående kan vara ett symptom på dessa episoder. Orsakerna till återkommande buksmärtor kan vara varierande och kan inkludera irritabel tarm och andra gastrointestinala problem.
 5. Ångest och stress: Precis som hos vuxna kan barn uppleva illamående som ett resultat av ångest och stress. Det kan vara relaterat till skolprestationer, sociala interaktioner eller familjeförändringar.
 6. Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd, såsom gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), kan orsaka återkommande illamående hos barn. Det är viktigt att identifiera och behandla dessa tillstånd under övervakning av en läkare.
Läs också:  Huvudvärk hos barn: När ska man oroa sig?

Symtom på återkommande illamående hos barn:

 1. Upprepade kräkningar: Det mest uppenbara symtomet på återkommande illamående är upprepade kräkningar. Det kan vara en engångshändelse eller förekomma regelbundet.
 2. Buksmärtor: Många barn upplever buksmärtor i samband med illamående. Smärtan kan vara diffus eller lokaliserad till ett specifikt område av magen.
 3. Huvudvärk: Om illamående är kopplat till migrän kan barnet också uppleva huvudvärk.
 4. Nedsatt aptit: Återkommande illamående kan påverka barnets aptit, vilket kan leda till viktminskning eller undernäring om det inte hanteras korrekt.
 5. Trötthet: Illamående och kräkningar kan utmatta barnet och leda till känslor av trötthet och svaghet.
 6. Förändringar i beteende: Barn kan reagera på återkommande illamående genom att visa förändringar i beteendet. Det kan inkludera irritabilitet, ångest eller social tillbakadragenhet.

Hantering av återkommande illamående hos barn:

 1. Sök medicinsk rådgivning: Om ditt barn upplever återkommande illamående är det viktigt att söka medicinsk rådgivning. En läkare kan genomföra en grundlig undersökning och eventuellt ordinera tester för att fastställa orsaken.
 2. Identifiera utlösande faktorer: Försök att identifiera eventuella utlösande faktorer för barnets illamående. Det kan vara matallergier, stress eller andra faktorer som kan undvikas eller hanteras.
 3. Anpassa kosten: Om matintolerans eller allergier misstänks, kan en koständring vara nödvändig. Det kan vara att utesluta vissa livsmedel eller följa en specifik diet under övervakning av en dietist.
 4. Hantera stress: Om ångest eller stress är en bidragande faktor, överväg att implementera avslappningsövningar, som djupandning eller meditation, för att hjälpa barnet att hantera dessa känslor.
 5. Medicinsk behandling: I vissa fall kan läkaren rekommendera medicinsk behandling för att lindra symtomen och hantera den underliggande orsaken till återkommande illamående.
 6. Förändra miljön: Skapa en lugn och stödjande miljö för barnet. Undvik överstimulering och se till att barnet har tillräckligt med vila och sömn.
 7. Kommunikation: Prata med ditt barn om deras känslor och upplevelser. Ibland kan återkommande illamående vara kopplat till psykologiska faktorer, och att ha öppna samtal kan hjälpa barnet att uttrycka sig.
Läs också:  Ska du vara orolig om ditt barn blir sjukt för ofta?

Slutsatser:

Återkommande illamående hos barn kan vara en utmanande situation för både barnet och dess vårdgivare. Det är viktigt att ta detta symptom på allvar och söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken. Genom att identifiera utlösande faktorer och genomföra lämpliga åtgärder kan man hjälpa barnet att hantera och övervinna återkommande illamående. En holistisk och individuell strategi, involverande både medicinsk och psykologisk rådgivning, kan vara nyckeln till att främja barnets välbefinnande och förbättra deras livskvalitet.