Barn går på tå: orsaker & lösningar

Att se ett barn gå på tå, även känt som tågång, är något som kan väcka oro hos föräldrar och vårdnadshavare. Tågång är när ett barn regelbundet går på tå, medan hälarna inte rör marken. Det finns olika orsaker till varför ett barn kan utveckla detta beteende, och det är viktigt att förstå de möjliga underliggande faktorerna innan man överväger lösningar.

En av de vanligaste orsakerna till tågång är en förkortning eller kontraktur av de muskler och senor som sträcker ut foten, vilket gör det svårt för barnet att sätta ner hälen. Detta kan vara genetiskt betingat eller relaterat till muskelobalans eller stramhet. Andra möjliga orsaker inkluderar neuromuskulära problem, ligamentskador, eller neurologiska sjukdomar.

Det är viktigt att observera barnets gångmönster noggrant och överväga att konsultera en specialist om tågången fortsätter över en längre period. Innan man överväger lösningar är det nödvändigt att fastställa den underliggande orsaken till tågången, eftersom detta kommer att påverka behandlingsplanen. Här är några potentiella lösningar som kan övervägas beroende på orsaken till tågången:

Läs också:  Äggallergi hos barn: utmaningar och lösningar

1. Fysioterapi och övningar:

 • En fysioterapeut kan utvärdera barnets muskler och ledstruktur för att utforma anpassade övningar.
 • Stretching och styrketräning kan användas för att förbättra muskelbalansen och öka flexibiliteten i fotleden.

2. Ortoser och skoinlägg:

 • Anpassade ortoser eller skoinlägg kan rekommenderas för att korrigera fotens position och ge stöd till fotvalvet.
 • Dessa enheter kan bidra till att styra fotens rörelse och gradvis korrigera tågången.

3. Medicinsk utvärdering:

 • En medicinsk utvärdering kan vara nödvändig för att utesluta eventuella underliggande medicinska tillstånd eller neurologiska problem.
 • Specialiserade tester och bildstudier kan genomföras för att få en klarare bild av eventuella strukturella problem.

4. Anpassad skofot:

 • För vissa barn kan en anpassad skofot vara effektiv för att korrigera gångmönstret och stödja fotleden.
 • Dessa skor är utformade för att ge extra stabilitet och korrigera fotens position.

5. Beteendemässig intervention:

 • För barn som har utvecklat tågång som en ovana kan beteendemässig intervention vara användbar.
 • Positiv förstärkning och uppmuntran när barnet går korrekt kan hjälpa till att ändra beteendet.
Läs också:  Vad betyder mörka ringar under ett barns ögon?

6. Samarbete med skolan:

 • Om tågången påverkar barnets dagliga aktiviteter, kan samarbete med skolan vara viktigt.
 • Lärare och personal kan stödja genom att säkerställa att barnet har rätt stöd och anpassningar vid behov.

7. Regelbunden uppföljning:

 • Eftersom barn växer och utvecklas, kan det vara nödvändigt med regelbunden uppföljning för att justera behandlingsplanen efter behov.
 • Specialiserade vårdgivare kan övervaka framstegen och göra justeringar vid behov.

Slutsatser:

Att hantera tågång hos barn kräver en individuell och helhetsinriktad strategi. Det är avgörande att arbeta tillsammans med vårdgivare och specialister för att fastställa den underliggande orsaken och skapa en effektiv behandlingsplan. Tidig intervention och konsistent uppföljning är nyckeln till att hjälpa barnet att utveckla en hälsosam och korrekt gångstil.