Hur yttrar sig ADHD hos barn?

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Àr en neurobiologiskt baserad utvecklingsstörning som vanligtvis börjar under barndomen och kan pÄverka olika aspekter av ett barns liv. Det finns tre huvudsakliga undergrupper av ADHD: övervÀgande ouppmÀrksam, övervÀgande hyperaktiv-impulsiv och en kombination av bÄda.

Symptomen kan variera i intensitet och pÄverka barn pÄ olika sÀtt. Nedan beskrivs hur ADHD yttrar sig hos barn, inklusive de vanliga symptomen och de potentiella effekterna pÄ barnets akademiska, sociala och emotionella vÀlbefinnande.

1. OuppmÀrksamhet:

 • SvĂ„righeter med fokus och koncentration: Barn med ADHD kan ha svĂ„rt att bibehĂ„lla uppmĂ€rksamheten pĂ„ en uppgift eller aktivitet under en lĂ€ngre tid. De kan snabbt distraheras av yttre stimuli och har svĂ„rt att hĂ„lla sig fokuserade.
 • Oorganiserad: Glömska och svĂ„righeter med organisering Ă€r vanliga. Det kan vara utmanande för dessa barn att hĂ„lla ordning pĂ„ sina skolmaterial, leksaker eller uppgifter.
 • LĂ€tt distraherade: Yttre stimuli, Ă€ven de som Ă€r mindre viktiga, kan snabbt fĂ„ barnet att tappa fokus. Det kan vara svĂ„rt för dem att filtrera och prioritera intryck.
LĂ€s ocksĂ„:  Hur vet jag om mitt barn har ADHD?

2. Hyperaktivitet:

 • Överaktivitet: MĂ„nga barn med ADHD Ă€r konstant i rörelse. De kan ha svĂ„rt att sitta still och verkar alltid vara pĂ„ sprĂ„ng. Detta kan pĂ„verka deras förmĂ„ga att delta i aktiviteter som krĂ€ver en lĂ€ngre period av stillasittande.
 • Impulsivitet: Brist pĂ„ sjĂ€lvkontroll kan leda till impulsiva handlingar. Barnet kanske handlar utan att tĂ€nka pĂ„ konsekvenserna, vilket kan leda till sociala och akademiska svĂ„righeter.

3. Kombination av ouppmÀrksamhet och hyperaktivitet:

 • SvĂ„righeter med att avsluta uppgifter: Barnet kan ha svĂ„rt att slutföra uppgifter eller projekt och hoppar ofta frĂ„n en aktivitet till en annan utan att avsluta nĂ„got.
 • OförmĂ„ga att sitta still: SvĂ„rt att sitta lugnt under lektioner eller i andra situationer dĂ€r det förvĂ€ntas att de sitter still.

4. Akademiska utmaningar:

 • SvĂ„righeter med att följa instruktioner: OuppmĂ€rksamheten och impulsiviteten hos barn med ADHD kan pĂ„verka deras förmĂ„ga att förstĂ„ och följa instruktioner, vilket kan pĂ„verka deras prestation i skolan.
 • Problematiskt beteende i skolan: SvĂ„righeter med att sitta still och hĂ„lla sig fokuserade kan resultera i utmanande beteenden i klassrummet. Detta kan pĂ„verka relationen med lĂ€rare och kamrater.
 • SvĂ„righeter med organisering och tidshantering: Planering och organisering av skolarbete kan vara en utmaning, vilket kan pĂ„verka inlĂ€mningsdatum och projekt.
LĂ€s ocksĂ„:  Hur Ă€r barn med ADD?

5. Sociala svÄrigheter:

 • SvĂ„righeter med kamratrelationer: Barn med ADHD kan ha svĂ„rt att förstĂ„ sociala signaler och regler, vilket kan leda till utmaningar i att skapa och bibehĂ„lla vĂ€nskapsrelationer.
 • Impulsivt beteende: Impulsivitet kan pĂ„verka sociala interaktioner negativt, sĂ€rskilt om barnet reagerar omedelbart utan att tĂ€nka pĂ„ konsekvenserna.
 • FörstĂ„else för sociala regler: OuppmĂ€rksamhet kan göra det svĂ„rt för barnet att uppfatta de implicita reglerna för socialt beteende, vilket kan leda till missförstĂ„nd och konflikter med kamrater.

6. Emotionella utmaningar:

 • LĂ„g sjĂ€lvkĂ€nsla: Upplevelsen av svĂ„righeter i skolan och sociala relationer kan pĂ„verka sjĂ€lvkĂ€nslan negativt. Barnet kan kĂ€nna sig misslyckat och otillrĂ€ckligt.
 • Frustration och ilska: SvĂ„righeterna att upprĂ€tthĂ„lla koncentration och sjĂ€lvkontroll kan leda till frustration och utbrott av ilska.
 • Risk för andra mentala hĂ€lsoproblem: ADHD ökar risken för andra mentala hĂ€lsoproblem som Ă„ngest och depression.

7. FamiljepÄverkan:

 • Stress och frustration: FörĂ€ldrar till barn med ADHD kan uppleva högre stressnivĂ„er och kĂ€nna frustration över att hantera barnets behov och utmaningar.
 • FörĂ€ndrad familjedynamik: ADHD kan pĂ„verka familjens rutiner och struktur, vilket krĂ€ver anpassningar för att stödja barnets behov.
LĂ€s ocksĂ„:  Hur bemöter man barn med ADHD?

8. Behandling och intervention:

 • LĂ€kemedelsbehandling: För mĂ„nga barn med ADHD kan lĂ€kemedel, sĂ„som stimulantia eller icke-stimulantia, vara en del av behandlingsplanen för att hantera symtomen.
 • Kognitiv beteendeterapi: Terapi kan hjĂ€lpa barnet att utveckla strategier för att hantera impulser, förbĂ€ttra sociala fĂ€rdigheter och öka sjĂ€lvkontrollen.
 • Anpassningar i skolan: Skolan kan erbjuda anpassningar, sĂ„som extra stöd eller anpassade undervisningsmetoder, för att hjĂ€lpa barnet att lyckas akademiskt.

I sammanfattning Àr ADHD en komplex och individuell störning som kan pÄverka barn pÄ olika sÀtt. FörstÄelsen för dessa olika dimensioner av ADHD Àr viktig för att skapa effektiva stödsystem och interventioner som möter barnets unika behov och underlÀttar deras framsteg i skolan, socialt och emotionellt. Att skapa medvetenhet om ADHD och frÀmja acceptans och inkludering kan bidra till en mer stödjande miljö för barn med denna störning.